Slide thumbnail

VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO PASTVINY

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

Zažij léto na Pastvinách!
DomůNabídkaKontaktPoptávkaCeník

UP logo FTK UP horizont bila cz

VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO PASTVINY
Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

Zažij léto na Pastvinách!

Školní pobyty

Středisko je oblíbené pro uskutečňování vícedenních pobytů v přírodě, adaptačních kurzů, školních výletů, sportovních kurzů nebo tematických pobytů pro děti a mládež nejen českých škol.

Soustředění

Multifunkční hřiště, tenisová zeď, badminton, antuka, paddleboardy, koloběžky a mnoho dalšího je k dispozici pro sportovní přípravu vašich svěřenců jakéhokoli věku.

Dovolená

Čeká vás oslava, pánská jízda nebo rozlučka se svobodou a nevíte, kam pozvané uložit? Vyrazte do prostředí Orlických hor, které láká k projížďkám, turistice nebo chvílím u táboráku.

 1. V objednávce je nutné uvést požadované údaje (u právnických osob nebo fyzických osob registrovaných v rejstříku živnostenského podnikání tak, jak jsou uvedeny v daném rejstříku).
 2. Na základě objednávky bude:
  • Právnickým osobám/fyzickým osobám registrovaným v rejstříku živnostenského podnikání vystavena zálohová faktura ve výši 70 % celkové částky splatná předem, nejpozději 15 dnů před zahájením pobytu a do 15 dnů po ukončení pobytu bude objednateli vystavena konečná faktura,
  • Jednotlivcům/fyzickým osobám nepodnikajícím zaslána prostřednictvím e-mailu informace s platebními pokyny, objednatel musí uhradit 100 % celkové částky před zahájením pobytu v souladu se zaslanými platebními pokyny.
 1. Pro změny objednaných služeb kontaktujte výhradně Bc. Renátu Vaďurovou prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději 15 dnů před zahájením pobytu.
 2. Změny objednaných služeb nahlášené řádně (tj. nejpozději 15 dnů před zahájením pobytu) budou řešeny následujícími způsoby:
  • V případě snížení odebíraných služeb u právnických osob/fyzických osob registrovaných v rejstříku živnostenského podnikání vrácením částky ve výši rozdílu mezi objednanými a odebranými službami po ukončení pobytu, nejpozději však do 15 dní po ukončení pobytu,
  • V případě snížení odebíraných služeb u jednotlivců/fyzických osob nepodnikajících vrácením částky za neodebranou stravu; částka za ubytovací služby zůstává bez nároku na náhradu, taktéž při rekreacích hrazených přes FKSP.
  • V případě zvýšení odebíraných služeb realizací nové objednávky,
  • Při stornu celé objednávky uhradí objednatel stornopoplatek ve výši 50 % celkové částky za všechny objednané služby.
 1. Změny objednaných služeb nahlášené po řádném termínu (tj. méně než 15 dnů před zahájením pobytu) budou řešeny následujícími způsoby:
  • V případě snížení odebíraných služeb bez nároku na náhradu rozdílu mezi objednanými a odebranými službami nebo individuálně,
  • V případě zvýšení odebíraných služeb realizací nové objednávky tak, aby byla tato objednávka před zahájením pobytu zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
  • Při stornu celé objednávky uhradí objednatel stornopoplatek ve výši 70 % celkové částky za všechny objednané služby.
 1. V případě, že by počet ubytovaných osob měl klesnout pod 50 % původně ujednaných osob v objednávce, je provozovatel oprávněn od objednávky odstoupit.
 2. V případě nedodržení splatnosti faktury se objednatel zavazuje zaplatit za každý den prodlení smluvní pokutu dle aktuálního sazebníku Univerzity Palackého v Olomouci.
 3. Objednatel ručí za potvrzení objednávky nejpozději 15 dnů před nástupním termínem.
 4. Pro pobyt ve VS Pastviny platí „Provozní řád VS Pastviny“ a „Poučení o zpracování osobních údajů klientů VS Pastviny“, které jsou veřejně přístupné na internetových stránkách pastviny.upol.cz.
 5. Poskytovatel je povinen při nástupu na středisko odevzdat objednateli, vedoucímu skupiny nebo jimi pověřené osobě ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit členům skupiny nerušený výkon jejich práv spojených s ubytováním, a to po celou dobu ubytování.
 6. Změna v jmenném seznamu ubytovaných osob musí být neprodleně oznámena vedoucímu střediska.
 7. Při částečném využití areálu si provozovatel vyhrazuje právo do volných kapacit umístit další zájemce o služby střediska. Výuka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci má přednost před ostatními objednateli a záleží vždy na domluvě objednatelů s vedoucím střediska, jakým způsobem si budou účastníci distribuovat sportovní vybavení a využívat zázemí střediska.
 8. V případě nižší obsazenosti, než je kapacita chatky nebo pokoje, se jednotlivcům/fyzickým osobám nepodnikajícím účtuje celková cena za chatku nebo pokoj.
 9. Stravovací služby jsou poskytovány od 15 osob ubytovaných ve středisku. Jednotlivec/fyzická osoba nepodnikající vždy začíná obědem a končí snídaní v případě plné penze, začíná večeří a končí snídaní v případě polopenze.
 10. Odebrání stravy formou tzv. „balíčku na cestu“, lze pouze na základě odsouhlasené změny po telefonické dohodě s vedoucím střediska, nejpozději 15 dnů předem.
 11. V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závaznou vyhláškou obce č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu (dále jen „vyhláška“), je fyzickým osobám účtován místní poplatek z pobytu, jehož sazba činí 15 Kč za každý započatý den, s výjimkou dne jeho počátku. Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby uvedené ve vyhlášce.
 12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka včetně případných dodatků podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
 13. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a nabývá účinnosti:
  • U jednotlivců/fyzických osob dnem jejího podpisu
  • U právnických osob/fyzických osob registrovaných v rejstříku živnostenského podnikání dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zmíněným zákonem a dnem jejího podpisu.
Slide backgroundSlide thumbnail

Středisko nabízí v jídelně s celkovou kapacitou 80 osob skupinové stravování formou plné penze nebo polopenze jak pro děti, tak i dospělé včetně pitného režimu. Po předchozí domluvě můžeme zajistit špekáčky nebo stravu formou balíčku. Součástí jídelny je také bufet:
 • Káva
 • Čaj
 • Ochucené minerální vody
 • Juice
 • Tonic
 • Čepovaná limonáda / Kofola
 • Čepované pivo
 • Lahvové pivo alko / nealko
 • Víno
 • Gin
 • Rum
 • Vodka
 • Whisky
 • Čokoláda
 • Oplatky
 • Chispy
 • Tyčinky
 • Hygienické potřeby
Nabídka není pevně stanovena a mění se v závislosti na poptávce klientů a možnostech dodavatelů.

80

míst

Slide backgroundSlide thumbnail

SPOLEČENSKÉ PROSTORY

VÝUKOVÉ MÍSTNOSTI

Další info

Další info

Kontakt

Výcvikové středisko Pastviny FTK UP
Studenecká zátoka 43
564 01 Pastviny
Mobil: 734 261 728

Provozovatel areálu
Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc
Telefon: 585 636 034; 730 527 841
Email: renata.vadurova@upol.cz

Fakturační údaje
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc
IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592

GPS souřadnice
50.0793422N, 16.5737853E

Sociální sítě

youtube web   fb web

Kde nás najdete

Napište nám

Zadejte jméno

Zadejte email

Zadejte dotaz

Design, code

© Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci
Design, code: Mgr. Jiří Veverka, Přihlásit